Wednesday, 02/12/2020 - 19:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHƯỚC LONG
 • TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỊA 6: Bài 21: Thực Hành
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 42 lượt tải | 0 file đính kèm
 • NGỮ VĂN 6 TIẾT 111: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIAO AN SINH 8 BÀI 46
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 7: Tỉ Lệ Thức
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 47 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài 48: Mắt
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI GIẢNG LỚP 7 unit 12 B1
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Địa 6: bài 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 58 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Bài 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO.
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
  BaI_38_KINH_Te_BIeN_diA_9_f22804483d.ppt
 • Bài 14 Tiết 14: Thường thức mĩ thuật
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài: CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
  | Phòng GD&ĐT Huyện Phước Long | 141 lượt tải | 1 file đính kèm