Toàn huyện có 40 trường trực thuộc PGD, trong đó:

+ 13 trường MN-MG, 1 trường MN tư thục

+ 18 trường Tiểu học

+ 8 trường THCS